Meest gestelde vragen over het kopen

Meest gestelde vragen over het kopen
en verkopen van een woning

­

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat je dagelijks doet. Het
is dus niet zo vreemd dat je tijdens het kopen of verkopen van een woning tegen
allerlei vragen aanloopt. Een NVM-makelaar kan de vragen waar je tegenaan loopt
beantwoorden. De meest voorkomende vragen heeft de NVM voor je op een rij gezet.
­
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?
Je bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op je bod
door:
a) Een tegenbod te doen.
b) Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn.
Je bent dus nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar zegt dat hij je bod
met de verkoper zal bespreken.
­
2. Mag een verkoopmakelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod
onderhandeld wordt?
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet tot een verkoop te leiden.
Bovendien zal de verkoper waarschijnlijk graag willen weten of er meer belangstelling is.
Ook mag er met meerdere geïnteresseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld worden.
Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk aan alle partijen melden.
Vaak zal de verkopende NVM-makelaar belangstellenden mededelen dat er al een bod
ligt of dat er onderhandelingen gaande zijn. De NVM-makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van de biedingen. Dit zou overbieden kunnen uitlokken.
­
3. Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij
verkopen?
Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan jou te verkopen. De Hoge Raad
heeft bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van
een bod. Ook als je de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij je bod wel
of niet aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet.
­
4. Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling
veranderen?
Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast heb je
als potentiële koper ook het recht tijdens de onderhandelingen je bod te verlagen. Zodra
de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk je eerdere bod.
­
5. Mag een NVM-makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop
wijzigen?
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of
benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. Op dat moment kan de
verkoper – op advies van zijn makelaar – besluiten de biedingsprocedure te wijzigen
in bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. In deze procedure krijgen alle bieders een
gelijke kans om een bod uit te brengen. De makelaar dient uiteraard eerst eventueel
eerder gedane toezeggingen of afspraken na te komen, voordat de procedure veranderd
wordt.
­
6. Mag een NVM-makelaar een exorbitant en onrealistisch hoge prijs vragen voor
een woning?
De verkoper bepaalt in overleg met zijn NVM-makelaar voor welke prijs hij zijn woning
wil verkopen. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.
­
7. Wat is een optie?
Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren gebruikt:

a) In juridische zin geeft een optie een partij (in dit geval de koper) de keuze om
door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij (de
verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het dan eens over de voorwaarden van de
koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van
een nieuwbouwwoning is zo’n optie gebruikelijk. Bij de aankoop van een bestaande
woning niet.

b) Bij de aankoop van bestaande woningen wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten
onrechte gebruikt. ‘Optie’ heeft dan de betekenis van bepaalde afspraken die een
verkopende NVM-makelaar maakt met een geïnteresseerde koper tijdens het
onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper een paar dagen
bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een bod. De koper kan deze tijd gebruiken
om beter inzicht te krijgen in zijn financiering of de gebruiksmogelijkheden van de
woning. De NVM-makelaar zal in deze periode bij andere geïnteresseerde partijen
aangeven, dat op de woning een optie rust. Een optie kun je niet eisen. De verkoper
beslist in overleg met de NVM-makelaar of dergelijke opties worden gegeven.
­
8. Moet de makelaar met mij als eerste in onderhandeling als ik de eerste ben die
een afspraak maakt voor een bezichtiging? Of als ik als eerste een bod uitbreng?
Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met de verkopende makelaar met wie hij
in onderhandeling gaat. Vraag als koper de verkopende makelaar van te voren naar de
verkoopprocedure die gehanteerd wordt om teleurstelling te voorkomen.
­
9. Hoe komt de koop tot stand?
Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken - onder andere prijs,
leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken
-, dan legt de verkopende NVM-makelaar de afspraken vast in de koopovereenkomst.
Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop tot
stand.
­
Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt. Als je deze
opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan moet je dit meenemen in de
onderhandelingen. Als koper krijg je niet automatisch een ontbindende voorwaarde.
Koper en verkoper moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende
voorwaarden voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt.
­
Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:
1. Financieringsvoorbehoud.
2. Geen huisvestingsvergunning.
3. Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring.
4. Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie.
5. NVM No-Risk clausule.
­
De koop komt pas tot stand op het moment dat de koopovereenkomst door beide
partijen is ondertekend. Dit vloeit voort uit de Wet Koop onroerende zaak en heet het schriftelijkheidsvereiste. Een mondelinge of per e-mail bevestigde afspraak is dus niet voldoende. Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking (zie vraag 11). Binnen deze tijd kun je als koper alsnog afzien van de koop. Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.
­
10. Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper precies in?
De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat je als koper zonder opgaaf
van redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra
een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De
bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag
of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld. De NVM-makelaar kan
precies aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.
­
11. Wat is de NVM No-Risk clausule?
Veel mensen durven geen woning te kopen voordat hun eigen huis verkocht is en stappen
daardoor bij voorbaat niet over naar een andere woning. Koop je met de NVM No-Risk clausule dan kun je die overstap vaak wel maken.
­
De NVM No-Risk clausule is een ontbindende voorwaarde. Deze voorwaarde voorkomt dat de koper met dubbele lasten komt te zitten.
­
De koper kan de koop ontbinden als de verkoop van zijn huidige woning onverwacht langer
duurt. De verkoper dient uiteraard eerst akkoord te gaan met deze ontbindende voorwaarde
in de koopovereenkomst. Tijdens de looptijd van de NVM No-Risk clausule doet de koper
al het mogelijke om zijn huis te verkopen. De verkoper gaat gedurende die tijd door met
de verkoop van het reeds verkochte huis. Vindt de verkoper een andere koper, die onder
gelijke voorwaarden het huis wil kopen, zonder de No Risk clausule, dan krijgt de eerste koper bedenktijd om de koop definitief te maken óf om af te zien van de koopovereenkomst. In het laatste geval verkoopt de verkoper vervolgens het huis aan de tweede koper.
­
12. Waar vind ik de Algemene Voorwaarden?
De NVM kent de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM en de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers. De meest recente voorwaarden zijn te vinden via www.nvm.nl/voorwaarden, op te vragen via cv@nvm.nl of verkrijgbaar via je NVM-makelaar. De Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.
­
13. Valt de makelaarscourtage onder de ‘kosten koper’?
Nee, deze courtage zit er niet in. Onder ‘kosten koper’ vallen:
a) Overdrachtsbelasting.
b) Notariskosten, onder andere voor het opmaken van de leveringsakte en het
inschrijven ervan in het Kadaster.
­
Naast bovengenoemde kosten kunnen er notariskosten zijn voor het opmaken en
inschrijven van de hypotheekakte.
­
Indien de koper een aankoopmakelaar heeft ingeschakeld, dan komt de courtage voor
deze aankoopmakelaar voor rekening van de koper. Deze worden over het algemeen
verrekend via de eindafrekening die de notaris opmaakt. De kosten van de verkopende
makelaar zijn voor rekening van de verkoper.
­
14. Mag ik als koper advies van de verkopende makelaar verwachten?
De verkopende makelaar vertegenwoordigt de belangen van de verkoper. Hij zal de
verkoper adviseren tijdens het verkoopproces. De verkopende makelaar kan en mag
daarom niet tegelijkertijd jouw belangen behartigen. Als je dus begeleiding en advies wilt
tijdens het aankoopproces, dan is het verstandig zelf een aankopende NVM-makelaar in
te schakelen.
­
15. Wat zijn de tarieven voor de dienstverlening van NVM-makelaars?
Vanuit de NVM worden geen (advies)tarieven voorgeschreven. Iedere NVM-makelaar
mag zijn eigen tarieven en courtages bepalen. De prijs die je betaalt is uiteindelijk
afhankelijk van de samenstelling van het dienstenpakket dat je afneemt. Maak daarom
een afspraak met een NVM-makelaar bij jou in de buurt voor een vrijblijvend gesprek
over de gewenste dienstverlening. Zo kan hij een berekening voor je maken van
de courtage.
­
Naast de courtage kan de NVM-makelaar de gemaakte kosten voor
bijvoorbeeld advertenties of kadastraal onderzoek doorberekenen.
Over het maken van deze kosten zal de makelaar afspraken met je maken.
­
16. Heeft de makelaar recht op een vergoeding na het intrekken van de opdracht?
Op basis van de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM heeft een NVM-makelaar recht op vergoeding van de gemaakte kosten. Daarnaast kan er, als dit in de opdracht tot dienstverlening is afgesproken, een percentage van het loon berekend worden. Dit wordt ook wel intrekkingskosten genoemd.
­
17. Wat betekent vrij op naam (v.o.n.)?
Vrij op naam wil zeggen dat de kosten voor het overdragen van de woning voor rekening van de verkoper komen. Hierbij kun je denken aan de overdrachtsbelasting en notariskosten. De notariskosten voor het vestigen van een hypotheek vallen hier niet onder; die zijn voor rekening van de koper.
Vaak worden nieuwbouwwoningen v.o.n. te koop aangeboden. Informeer vooraf duidelijk welke kosten voor rekening zijn van verkoper en welke voor koper. Zo voorkom je dat je achteraf voor verrassingen te komen staan.
­
18. Hoe wordt het aantal vierkante meters van een woning bepaald?
NVM-makelaars zijn verplicht het aantal vierkante meters van een woning te meten
volgens een branchebreed afgesproken meetinstructie. Deze instructie beschrijft precies
wat er wel of niet wordt meegerekend als gebruiksoppervlakte van een woning of
appartement. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar vier ruimten:
a) Woonruimte, zoals woon- en slaapkamers, wc, gang en meterkast.
b) Overige inpandige ruimte, zoals aangebouwde garage en zolder met vlizotrap.
c) Gebouwgebonden buitenruimte, zoals balkon en loggia.
d) Externe bergruimte, zoals losstaande schuur en losstaande garage.
Aandachtspunt bij het bepalen van de gebruiksoppervlakte is bijvoorbeeld dat alleen
daar wordt gemeten waar de hoogte minimaal 1,5 meter is. De buitenmuren worden niet
meegemeten, de binnenmuren wel. Nissen kleiner dan 0,5 m2 worden genegeerd.
Op www.nvm.nl vind je meer informatie over het bepalen van de gebruiksoppervlakte.
­
19. Heeft mijn woning een energielabel nodig?
Vanaf 2008 is een energielabel verplicht bij de verkoop en verhuur van een woning, op enkele uitzonderingen na. Het energielabel voor woningen geeft met klassen en kleuren een indicatie hoe energiezuinig een woning is. Vanaf 1 januari 2015 wordt er toegezien op de naleving van het hebben van o.a. een energielabel bij de eigendomsoverdracht. Bij het leveren van een woning zonder een definitief energielabel kan door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een sanctie aan de verkoper worden opgelegd. Dat kan gaan om een boete van maximaal €405,- of om een last onder dwangsom met de verplichting om alsnog een label aan te vragen. Deze wettelijke verplichting is niet uit te sluiten in een koopovereenkomst. Meer informatie kunt u vinden op de website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl­
­
20. Wat zijn de marktontwikkelingsgegevens van de woningmarkt in mijn regio?
Op www.nvm.nl kun je bij de marktinformatie de recente verkoopcijfers uitgesplitst in vijf typen woningen vinden zowel per regio als voor geheel Nederland. Je treft hier ook een technische toelichting op de cijfers aan, zodat je weet welke berekeningsmethode is toegepast.
Ook kun je hier de historische marktinformatie voor heel Nederland en per regio vinden.
Wil je meer specifieke informatie dan is deze tegen betaling (mits beschikbaar) verkrijgbaar, vanaf €150,-. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen via het invulformulier vermeld op www.nvm.nl bij ‘Marktinformatie op maat’ of per mail via info@nvm.nl
­
21. Heeft de NVM een modelkoopovereenkomst voor mij beschikbaar?
De NVM heeft een modelkoopovereenkomst, maar stelt deze alleen beschikbaar aan haar leden.
­
Meer informatie?
Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die komen kijken bij de aan- of verkoop van een
woning. Wil je meer weten? Ga dan naar www.nvm.nl of loop binnen bij een NVM-makelaar bij jou in de buurt. Hij helpt je graag.

Woning van de maand